Broekland, Rosmalen

 In gerealiseerd, ontwerp en uitwerking, woningbouw
[rl_gallery id=”2507″]

Woonbuurt

Voor de nieuw te bouwen wijk Groote Wielen bij Rosmalen is, op basis van een stedenbouwkundige opzet en beeldkwaliteit, invulling gegeven aan de tuinstedelijke woonbuurt Broekland. Typerend voor Broekland zijn de “Broeken”; natuurlijk ingerichte moerasachtige groenstroken van 20 tot 30 meter breed. De wijk heeft een orthogonaal stelsel van ontsluitingswegen. De woonstraten liggen loodrecht op de broeken en parallel aan elkaar. Op deze manier ontstaat er een woonbuurt met een relatief stedelijk beeld rond de buurtontsluitingswegen en een relatief informeel karakter rondom de Broeken.

Woningen

Om een zekere ordening en eenheid te creëren is een systeem van kaprichtingen geïntroduceerd voor de bouwblokken, waaruit een helder verkavelingsplan volgde.
Voor de woningen was het uitgangspunt dat van alle (woon)ruimten de grootste oppervlakte op de begane grond gewenst is. Hieruit volgde een woningtype dat, met variërende kaprichtingen en afmetingen, zowel als rijwoning, 2-onder-1-kap en als vrijstaande woning in de verkaveling toegepast kan worden

Parkeren

Het parkeren in Broekland vindt grotendeels plaats in de gemeenschappelijke parkeerhoven of parkeergarages, dan wel op eigen terrein.

Projectopgaveverkavelingsplan
rijwoningen
2-onder-1-kap woningen
vrijstaande woningen
zorgappartementen
kinderdagverblijf
Getallen102 woningen
OpdrachtgeverHoedemakers bouw en ontwikkeling
ArchitectenbureauGroosman Partners – Mark Siebers
ProjectarchitectJan de Leeuw
Periode2006
Recent Posts