Startersappartementen, Breukelen

 In gerealiseerd, ontwerp en uitwerking, woningbouw
[rl_gallery id=”2481″]

Planlocatie

De planlocatie maakt onderdeel uit van een gevarieerd woongebied welke grenst aan twee belangrijke structuren: een verbindingsas naar het kanaal en de kanaalzone zelf.

Starterswoningen

Het plan behelst een transformatie waarbij bedrijfsbebouwing plaatsmaakt voor starterswoningen. De locatie is daarbij opgevat als een bouwblok, met naar de buitenzijde de voorzijde van woningen en aan de binnenzijde een besloten woonomgeving met tuinen en ruimte voor parkeren.

Kleinschalig karakter

Uitgangspunt voor de nieuwbouw was dat deze het gevarieerde, kleinschalige karakter van de bestaande bebouwing doorzet. Parceling, variatie in het gevelbeeld en variatie in bouwhoogte zijn de middelen die daarbij zijn ingezet. Het bouwblok is om die reden uitgewerkt als een optelsom van afzonderlijke panden die elk afgestemd zijn op de maat en schaal van de omgeving. De hoogteopbouw past bij die in de omgeving; overwegend twee lagen met een kap.

Projectopgave inpassingsstudie
startersappartementen
Getallen 18 woningen
Opdrachtgever V.O.F. Aannemersbedrijf Noord
Architect Jan de Leeuw
Tekenwerk Buro Koedoot
Periode 2010-2011
Recent Posts