Potentiescan bedrijfsgebouw, Rotterdam

 In conceptontwikkeling, utiliteitsbouw

Voor een leegstaand bedrijfsgebouw aan de Schuttevaerweg in Rotterdam is door Trae Architect een potentiescan uitgevoerd.

Onderzocht is welke herontwikkelingsscenario’s een levensvatbare en waardeverhogende transformatie mogelijk maken.

De voorgestelde opties lopen uiteen van gebruiksfuncties die weinig aanpassing vereisen, maar waarvoor minder vraag is in de markt, tot aan concepten die ingrijpender zijn, maar daarentegen wel gewilder zijn en een hogere huuropbrengst genereren.

[rl_gallery id=”2425″]

Recent Posts