Highrise kantoortoren Plaspoelpolder, Rijswijk

 In ontwerp en uitwerking, utiliteitsbouw

De locatie voor deze grootschalige kantoorontwikkeling wordt omsloten door de Limpergstraat, de Koopmansstraat en het Jaagpad op industrieterrein Plaspoelpolder in Rijswijk en is – door zijn voormalige gebruiker – ook wel bekend als de Sijthoff-locatie.

Het plan omvat enerzijds een laagbouw plint langs het Rijn-Schiekanaal, met zelfstandige kantoorunits en een parkeergarage, anderzijds een hoogbouwgedeelte bestaande uit een toren, twee vleugels en een verbindend middendeel.

 

Compositie

Bijzonder aan het project is de compositie van lage, middelhoge en hoge volumes. Trapsgewijs klimmen de gebouwdelen tegen elkaar op tot een hoogte van ongeveer 120 meter.  De afwisseling van gevelmaterialen benadrukt dit concept.

Laagbouwdeel

De ‘1e trede’ bevindt zich langs het Rijn-Schiekanaal; een langgerekt plintgebouw van 3 lagen met op de begane grond showrooms en/of bedrijfsateliers en op de 1e en 2e verdieping kantoorruimten. Bij de planvorming vormt een flexibele mix van diverse functies het uitgangspunt. Dit gebouwdeel is vanuit de onder het complex gelegen parkeerlagen op 2 plaatsen ontsloten.

Hoogbouwdeel

De daaropvolgende ‘treden’ worden gevormd door 2 kantoorvleugels met een centrale kern als verbindend element. De hoogte van de vleugels is afgestemd op de hoogte van omliggende bebouwing. Het verbindend element, waar de centrale entree is ondergebracht, onderscheidt zich van de vleugels door materiaalgebruik en vorm.

Toren

Centraal in de compositie staat de hoogbouwtoren als beeldbepalend element. Het hoogbouwdeel omvat in hoofdzaak variabel indeelbare kantoren.

Technische omschrijving

Buitenwanden:

  • Vloerdragend betonnen sandwich gevelelement met gepolijst wit betonnen buitenspouwblad
  • Vloerdragend betonnen sandwich gevelelement met gepolijst zwart betonnen buitenspouwblad
  • Vloerdragend betonnen gevelelement i.h.w. voorzien van isolatie en aluminium gevelpanelen RAL 9007

Buitenwandopeningen:

  • Therm. onderbroken aluminium vliesgevelprofiel, kleur aluminium, voorzien van isolerend en zonwerend glas, groen getint
  • Therm. onderbroken aluminium raamprofiel, kleur aluminium, voorzien van isolerend glas, groen getint

Binnenwanden, dragend:

  • I.h.w. gestort beton

Binnenwanden, niet dragend:

  • Kalkzandsteen
  • Lichte scheidingswand

 

ProjectopgaveOntwerp kavelindeling en kantoorfunctie
GetallenHoogbouw kantoorgebouw ca. 44.000m2
Zelfstandige kantoorunits ca. 5.500m2
Parkeergarage ca. 840 plaatsen
Fitness 860m2, atletiek- en tennisbanen
OpdrachtgeverDe Wilgen Vastgoed
ArchitectenbureauSramota en Naaijen
ProjectarchitectJan de Leeuw
Periode2003
Recent Posts