Architectenbureau voor nieuwbouw en zelfbouw

Heeft u uw oog laten vallen op een vrije kavel (bouwgrond, zelfbouwkavel) om uw zelfbouwwoning op te bouwen? Trae Architect heeft inmiddels meerdere particulieren geholpen om hun droomhuis te realiseren.

Drijfveer

Modern, klassiek of juist landelijk? Wij beperken ons niet tot één bepaalde bouwstijl, wij halen het plezier juist uit het vertalen van jullie wensen naar een doordacht plan met oog voor detail en kwaliteit. Ruimtebeleving, oriëntatie, duurzame materiaalkeuzes en energieopwekking zijn daarbij belangrijke aspecten.

allemansgeest_v_02

Actief in heel Nederland

Inmiddels heeft Trae Architect – verspreidt over Nederland – aan kleine en grote projecten gewerkt en afstand is daarin nooit een beperkende factor geweest. We komen dus graag bij u langs.

En uiteraard bent u van harte welkom op het kantoor van Trae Architect, gevestigd in het rijksmonument Het Heinekengebouw te Rotterdam.

Bekijk onze studio

Ontwerpproces

  • Programma van Eisen

  • Schetsontwerp

  • Voorontwerp

  • Definitief Ontwerp

  • Bouwbegeleiding

Voordat de aannemer aan de slag kan zal er eerst een ontwerp van uw woning gemaakt worden. Dit proces gaat van grof tot fijn, van schets tot gedetailleerd plan.

We beginnen met een kennismakingsgesprek waarin niet alleen uw wensen en ideeën – het programma van eisen (PVE) – maar ook het beschikbare budget worden besproken.

Op basis van deze input wordt er een schetsontwerp gemaakt (plattegronden en gevels) waarin zoveel als mogelijk uw wensen zijn opgenomen. Schetsmatige 3D-impressies geven daarbij al een goed beeld van de toekomstige woning.

Eventuele opmerkingen op het schetsontwerp zullen worden verwerkt en het plan wordt verder uitgewerkt tot het Voorontwerp. Dit VO voldoet grotendeels aan al uw wensen.

Het plan wordt daarna verfijnd en in meer detail uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Met het DO wordt – aangevuld met aanvullende onderzoeken en informatie – de omgevingsvergunning voor bouwen bij de gemeente aangevraagd.

Terwijl de gemeente de vergunningsaanvraag in behandeling heeft kunnen offertes worden aangevraagd bij aannemers. In sommige gevallen wordt er – aanvullend op het DO – een Technische Specificatie opgesteld die meer informatie geeft aan de aannemer over de toe te passen materialen en afwerkingen.

Zodra de vergunning is verleend en de aannemer is gekozen kan er gestart worden met de bouw. Tijdens de bouwfase kan Trae Architect de esthetische begeleiding en supervisie verzorgen.

“Hout is echt een prachtig bouwmateriaal vanwege het warme uiterlijk, de duurzame eigenschappen, de geur en het verwerkingsgemak.”

Samenwerking

Tijdens een zelfbouw project werk je samen met veel verschillende disciplines. We hebben inmiddels een breed netwerk opgebouwd van constructeurs, installatieadviseurs, aannemers en meubelmakers om ook jullie droomwoning werkelijkheid te laten worden.

Meer woningontwerpen van Trae Architect

“Goed geïsoleerde, duurzame en energiezuinige woningen zijn bij ons inmiddels de standaard.”