Gerealiseerd, Ontwerp en uitwerking, Woningbouw

Startersappartementen, Breukelen

Projectopgave
inpassingsstudie
startersappartementen

Opdrachtgever
V.O.F. Aannemersbedrijf Noord

Getallen
18 woningen

Projectarchitect
Jan de Leeuw

Tekenwerk
Buro Koedoot

Periode
2010-2011

Planlocatie

De planlocatie maakt onderdeel uit van een gevarieerd woongebied welke grenst aan twee belangrijke structuren: een verbindingsas naar het kanaal en de kanaalzone zelf.

Starterswoningen

Het plan behelst een transformatie waarbij bedrijfsbebouwing plaatsmaakt voor starterswoningen. De locatie is daarbij opgevat als een bouwblok, met naar de buitenzijde de voorzijde van woningen en aan de binnenzijde een besloten woonomgeving met tuinen en ruimte voor parkeren.

Kleinschalig karakter

Uitgangspunt voor de nieuwbouw was dat deze het gevarieerde, kleinschalige karakter van de bestaande bebouwing doorzet. Parceling, variatie in het gevelbeeld en variatie in bouwhoogte zijn de middelen die daarbij zijn ingezet. Het bouwblok is om die reden uitgewerkt als een optelsom van afzonderlijke panden die elk afgestemd zijn op de maat en schaal van de omgeving. De hoogteopbouw past bij die in de omgeving; overwegend twee lagen met een kap.